Wederom belangrijke wijzigingen in de Curaçaose fiscale wetgeving

Op 14 juni 2018 heeft de Minister van Financiën de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes en daarna diverse nota van wijzigingen aan de Staten van Curaçao aangeboden  De Landsverordening en de aanpassingen zijn aangenomen door het Parlement en gepubliceerd op 29 juni (P.B. 2018, no. 33) (hierna gezamenlijk “Landsverordening”).

In deze bijdrage behandelen we de belangrijkste wijzigingen. Mocht u naar aanleiding van de voorstellen vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

Via deze link kunt u een pdf downloaden met alle belangrijke wijzigingen (NLD)

On June 14th the Minister of Finance presented the Ordinance reparation preferential tax regimes and subsequent amendments to the parliament of Curaçao The Ordinance and amendments were adopted by Parliament and published on June 29th (P.B. 2018, no 33, (hereinafter referred to as: the “Ordinance”).

Should you have any questions pertaining to the changes, please feel free to contact us at your earliest convenience.

Through this link you can download a pdf with all the important changes (ENG)