Thursday, November 1, 2018

SVB premie betalingen per 1 November alleen via Eilandontvanger

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft recent bekend gemaakt dat met ingang van 1 november 2018 alle bankrekeningen voor premiebetaling aan de SVB gesloten worden. Betaling van alle premies dient vanaf 01 november a.s. uitsluitend te geschieden via het Ontvangerskantoor te Regentesselaan z/n. Met ingang van 1 november moeten alle betalingen van SVB-premies (ZV/OV, AOV/AWW, en Cessantia) via de bankrekeningen van het Ontvangerskantoor betaald worden onder vermelding van het betalingskenmerk zoals aangegeven op het aangifte formulier.

Zoals gebruikelijk dient de aangifte en betaling van de SVB-premies uiterlijk op de vijftiende van de maand te geschieden.

De Cessantia-bijdrage dient uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar betaald te worden. Hierbij dient vermeld te worden dat het om betaling van de Cessantia-bijdrage gaat, het Crib-nummer en het jaar van betaling (b.v. CESS123456789-2017).

Via de website van de Belastingdienst kun u de ZV/OV-aangifte electronisch indienen.

Voor meer informatie over deze aankondiging en de verhuizing van de kassa van het SVB kantoor naar de Landsontvanger kunt u vinden op www.svbcur.org.

Cookie Disclaimer

We use cookies to ensure to give you the best experience on our website. We also use cookies to provide you advertisement and information that is relevant to you.