2

CURACAOS SOLIDARITEITSPAKKET UITGELICHT VOOR ONDERNEMERS

Mar 25, 2020
Wednesday, March 25, 2020

CURAÇAOS SOLIDARITEITSPAKKET UITGELICHT VOOR ONDERNEMERS

Op 23 maart 2020 heeft de Regering van Curaçao het eerste deel bekend gemaakt van het solidariteitspakket om de effecten van de Covid-19 crisis te mitigeren.
Alle voorgestelde maatregelen van het solidariteitspakket kunt u vinden via deze link. Een aantal relevante maatregelen voor ondernemers lichten wij specifiek voor u uit. 

Hierbij merken wij op dat het solidariteitspakket slechts op hoofdlijnen is uitgewerkt en dat een nadere uitwerking en invulling van de hoofdlijnen zal volgen.

Voor vragen over het solidariteitspakket kunt u contact opnemen met:

Anjli Finessi, belastingadviseur, finessi@bakertillycuracao.com
Wilco van Oosten, belastingadviseur, vanoosten@bakertillycuracao.com 
Arthur van Aalst, belastingkundige -advocaat, vanaalst@bakertillycuracao.com

  • Noodmaatregel MEO nummer 4: uitstel van betaling van huur
Eigenaren en beheerders van commerciële panden kunnen een tijdelijk uitstel van betaling bieden aan hun huurders. Indien één van uw entiteiten eigenaar en een andere entiteit huurder van een commercieel pand is, dan kunt u overwegen de huur tijdelijk op te zeggen. Mogelijk zijn er zelfs zakelijke overwegingen om de huur tijdelijk op te schorten waardoor er tevens geen omzetbelasting verschuldigd wordt.
 
  • Fiscale steunmaatregelen nummer 3, 4, 5 en 6: uitstel van betaling belastingen
De gecombineerde steunmaatregelen nummer 3., 4. en 5. bieden de mogelijkheid om tot en met juni 2020 zonder invorderingsrente, invorderingskosten of boetes de verschuldigde belastingen niet te betalen.
Feitelijk behelst dit een soort uitstel van betaling zonder consequenties tot en met juni 2020. Deze kan bijvoorbeeld gelden voor de aankomende betaling van het bedrag verschuldigd op de voorlopige aangifte winstbelasting of de afdracht van de loon- en omzetbelasting. Let op: de maatregel betreft enkel een uitstel en niet een afstel van de belastingbetaling. Mocht langer uitstel nodig zijn dan biedt fiscale steunmaatregel nummer 6. de mogelijkheid om langer uitstel te vragen. 
Dit uitstel ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting om tijdig aangifte te doen. Uw aangiften voor de loon-, omzet-, winst- en andere belastingen moet u tijdig blijven indienen.
 
  • Fiscale steunmaatregelen nummer 7: geen AOV/AWW afdracht werkgeversdeel voor specifieke sectoren
Voor ondernemers in specifieke sectoren kan het afdragen van het werkgeversdeel van de AOV/AWW achterwege blijven. Het betreft slechts de 9,5% premie die de werkgever verschuldigd is en niet hoeft af te dragen, ook niet over het salaris van de directeur-grootaandeelhouder zelf. Gelieve dit in uw salarisadministratie te verwerken.
De specifieke sectoren waarvoor deze maatregel geldt, zijn de hospitality, schoonheidssalons, reisbranche, autoverhuurders, carwash en transport.
  • Fiscale steunmaatregelen nummer 8: geen omzetbelasting afdracht voor specifieke sectoren
Diezelfde specifieke sectoren, zijnde hospitality, schoonheidssalons, reisbranche, autoverhuurders, carwash en transport, mogen gedurende april tot en met juni 2020 omzetbelasting over hun dienstverlening in rekening brengen aan afnemers maar hoeven deze niet af te dragen.
  • Fiscale steunmaatregelen nummer 10: verhoogde basiskorting ingevoerd met terugwerkende kracht
Zodra het bedrag van de verhoogde basiskorting bekend wordt gemaakt, zal dit van invloed zijn op uw salarisadministratie aangezien het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.
  • Activiteiten SOAW nummer 10: verplichte opname vakantiedagen
SOAW heeft als actie/verlichting opgenomen dat werkgevers en werknemers, eventueel met bemiddeling van SOAW, met elkaar afstemmen dat er verplicht vakantiedagen met behoud van salaris moeten worden opgenomen.
Tot slot heeft de Minister van SOAW aangekondigd dat er verscherpt toezicht zal worden gehouden op werkgevers die zonder de benodigde vergunning werknemers ontslaan. Via de helpdesk van Sector Arbeid kan in geval van twijfel hierover meer informatie worden verkregen.

 

 

 

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter