Income tax

Income tax Aruba 2018

Jul 7, 2019
Sunday, July 7, 2019

Formulieren voor inkomstenbelasting 2018 Aruba uitgereikt

ORANJESTAD - The Tax Office informs that the forms for filing income tax for 2018 are distributed through the mail.  

The official date the tax forms are distributed is July 1, 2019. According to the law, the deadline for submitting the tax return form is September 2, 2019. For people for whom it is not feasible to submit the tax return form within the legal period will have an automatic extension of three months. In this case, the latest submission date is December 2, 2019. No request for this extension is required.

Baker Tilly created a checklist that provides a brief overview of the information and documents needed to prepare your income tax return. Please note: this checklist is general in nature and covers the most common but not all the necessary information for the preparation of an income tax return.

You can find the publication in both English and Dutch and for every island.

 

 ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert dat de formulieren voor de verklaring over de inkomstenbelasting 2018 via de post worden uitgereikt.

De officiële datum van de uitreiking is 1 juli 2019.  Volgens de wet is de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet 2 september 2019. Voor personen voor wie het niet haalbaar is om het aangiftebiljet binnen de wettelijke termijn in te dienen, krijgen een automatische verlenging van drie maanden. In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 2 december 2019. Een verzoek voor uitstel is dus niet noodzakelijk.

Baker Tilly heeft een checklist ontwikkeld, die een overzicht geeft van de informatie en documenten die je nodig hebt om je aangifte inkomstenbelasting voor te bereiden. 

Aandachtspunt: Deze checklist is generiek en omvat de meest gangbare, maar wellicht niet alle nodige informatie die nodig is voor de inkomstenbelasting aangifte. Wij kunnen u uiteraard altijd helpen met deze aangifte. 

De publicatie is zowel in het Engels als in het Nederlands geschreven, voor elk eiland.

 

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter