Visual final invorderingsrente 2023

Invorderingsrente over openstaande belastingaanslagen Curacao

Mar 27, 2023
Monday, March 27, 2023

Invorderingsrente van 6,75% over openstaande belastingaanslagen Curaçao

De Curaçaose Minister van Financiën heeft via Facebook aangekondigd dat de Inspectie der Belastingen per 1 april 2023 een invorderingsrente van 6,75% over openstaande belastingaanslagen zal berekenen. De ervaring leert dat dergelijke informele aankondigingen door de belastingautoriteiten worden uitgevoerd, reden waarom wij u alvast hierover informeren. Invorderingsrente is rente die verschuldigd wordt bij niet betaling van een belastingaanslag binnen de betalingstermijn en wordt gerekend vanaf de vervaldag van de betalingstermijn.

Belastingplichtigen die de belastingaanslagen niet in een keer kunnen betalen maar geen invorderingsrente willen betalen, dienen voor 1 juli 2023 een betalingsregeling met de Ontvanger aan te gaan. Laat ons weten indien wij u daarbij behulpzaam kunnen zijn of als u vragen heeft hierover.

U kunt contact opnemen met:

Anjli Finessi, belastingadviseur -  finessi@bakertillycuracao.com
Arthur van Aalst, belastingadviseur  - vanaalst@bakertillycuracao.com

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter