Corporate video

SVB premie betalingen per 1 November alleen via Eilandontvanger

Nov 1, 2018
Thursday, November 1, 2018

SVB premie betalingen per 1 November alleen via Eilandontvanger

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft recent bekend gemaakt dat met ingang van 1 november 2018 alle bankrekeningen voor premiebetaling aan de SVB gesloten worden. Betaling van alle premies dient vanaf 01 november a.s. uitsluitend te geschieden via het Ontvangerskantoor te Regentesselaan z/n. Met ingang van 1 november moeten alle betalingen van SVB-premies (ZV/OV, AOV/AWW, en Cessantia) via de bankrekeningen van het Ontvangerskantoor betaald worden onder vermelding van het betalingskenmerk zoals aangegeven op het aangifte formulier.

Zoals gebruikelijk dient de aangifte en betaling van de SVB-premies uiterlijk op de vijftiende van de maand te geschieden.

De Cessantia-bijdrage dient uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar betaald te worden. Hierbij dient vermeld te worden dat het om betaling van de Cessantia-bijdrage gaat, het Crib-nummer en het jaar van betaling (b.v. CESS123456789-2017).

Via de website van de Belastingdienst kun u de ZV/OV-aangifte electronisch indienen.

Voor meer informatie over deze aankondiging en de verhuizing van de kassa van het SVB kantoor naar de Landsontvanger kunt u vinden op www.svbcur.org.

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter